کاربر مهمان خوش آمدید ورود / عضویت


کد خبر:20 زمان:۱۳:۵۷:۵۲ , ۱۳۹۵/۷/۲۳

فرآیند شیمیایی تصفیه آب

دستگاه کـلرزن بعنوان فرآیـند گندزدایی آب و حذف میـکرو ارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکـتریها و جلبک¬ها مورد استـفاده قـرار می¬گیرد و درحـال حاضر از بین مواد گنـدزدا، استفاده از کـلر برای گندزدایی بدلیـل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبـتاً خوب آن، متداول ترین روش در دنیـا و از جمله کـشور ما می¬باشد. کـلر را می¬توان بصورت گاز کـلر و کلر مایع استفاده نمود. کلـرزنى مهم‌ترين پيشرفتى است که در عمل تصفيه آب بدست آمـده است. کلرزنى مکمل پـالايـش است و نه جـانـشين آن. کـلر عوامـل ميکـروبى بيـمارى‌زا را مى‌کشـد ولى بر ميکروب‌ها و بعضى ويروس‌هـا (مانند ويـروس فلج ‌اطفال و ويروس هپـاتيت‌هاىويروسي) تأثيرى ندارد مگرآنکه مقدار آن بسيار باشد. کلر، علاوه بر اثر ميـکروب ‌کشی چند ويژگى مهم ديگر از نظر تصـفيه آب دارد که عبـارتند از: آهـن، منيـزيم و هيدروژن سـولفيد را اکـسيده مى‌کند. بعضى اجزاء، مولـد بـو و طعم بد را از بيـن مى‌برد، از رشـد جلبک‌هـا و زيست-‌مندهاى مولد لجن لزج جلوگيرى مى‌کند و بالاخره به انعقاد آب هم کمک مى‌کند. پس از افزودن کلـر به آب، اسيدهـاى هيدروکلريـک و هيپوکلرو تشکيـل مى‌شود. اسيـد هيدروکلريک بوسيله قلـيایى ‌بودن آب خنثى مى‌شود و اسيـد هيپوکلرو يون‌ساز، تبديل به يون‌هاى هيدروژن و هيپوکلريت مى‌شود؛ به شرح فرمول زير: H2O + Cl2 → HCl + HOCl HOCl → H + OCl اثر گند زدایى کلر عمدتاً به ‌علت اسيد هيپوکلرو و به مقدار کمتر مربوط به يون‌هاى هيپوکلريت است. اسيد هيپوکلرو کارآمدترين شکل کلر براى گندزدائى آب، و از يون‌هاى هيپوکلريت بسيـار (هفتاد تا هشتاد برابر) مؤثرتر است. اگر PH آب درحـدود هفت باشد بيشترين اثر گندزدائى کلر آشکار مى‌شود زيـرا اسيد هيپوکـلرو بيشتر توليد مى‌شـود و اگر مقدار PH از 8/5 بيشتر باشد اثرگندزدائى کلر نامطمئن است زيرا نزديک به 90 درصد اسيد هيپوکلرو به يون‌هاى هيپوکلريت تبديل مى‌شود. خوشبختانه بيشتر آب‌ها PH بين 6-7/5 دارند.

  مدیریتکليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت پارس واره می‌باشد. Copyright © 2016 - 2017 Pars-vareh.ir Designer: Tosee Pardazan Atria عطا شهرامی